Italfun.com Algemene voorwaarden

 1. Uw contract
  Om een reservering te maken, moet de Klant meerderjarig en bekwaam zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor minderjarigen te weigeren die niet door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger worden begeleid. Minderjarigen die begeleid worden door volwassenen die niet het ouderlijk gezag hebben, moeten een ouderlijke machtiging overleggen. Bij uw boeking zorgen wij ervoor dat u een contract aangaat met de toepasselijke leverancier/opdrachtgever van de reisarrangementen, zoals vermeld op uw bevestigingsfactuur. Uw boeking bij ons is onderworpen aan deze Boekingsvoorwaarden en de specifieke voorwaarden van de desbetreffende leverancier/opdrachtgever(s) waarmee u een contract sluit en wij adviseren u beide zorgvuldig te lezen voordat u boekt. De voorwaarden van de Leverancier/Opdrachtgever kunnen de aansprakelijkheid van de Leverancier/Opdrachtgever jegens u beperken en/of uitsluiten. Uw boeking is bevestigd en er bestaat een contract tussen u en de leverancier/opdrachtgever wanneer wij u namens hen een bevestiging sturen.
 2. Uw reservering
  Zodra u uw reservering heeft gemaakt en wij alle betalingen hebben ontvangen, zullen wij, afhankelijk van de beschikbaarheid, uw reservering bevestigen met een schriftelijke bevestiging. Uw bindende contract met de leverancier/opdrachtgever komt tot stand met de afgifte van de schriftelijke bevestiging. Wij sturen u uw schriftelijke bevestiging per e-mail (het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mails regelmatig te controleren). Deze bevestiging wordt gestuurd naar de reisleider of naar uw reisbureau, als u via een reisbureau boekt. Controleer deze bevestiging zorgvuldig zodra u deze ontvangt. Neem onmiddellijk contact met ons op als informatie op de bevestiging of enig ander document dat wij u sturen (inclusief tickets en vouchers) onjuist of onvolledig blijkt te zijn, aangezien het wellicht niet mogelijk is om later wijzigingen aan te brengen. Wij kunnen helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden indien wij niet binnen 14 dagen na verzending (5 dagen voor tickets) in kennis worden gesteld van eventuele onjuistheden in een document. Wij, namens de leverancier/opdrachtgever, hebben het recht een reservering te weigeren voordat uw schriftelijke bevestiging is afgegeven. Als wij dit doen, zullen wij u dit schriftelijk meedelen en onmiddellijk al het geld terugbetalen dat u aan ons hebt betaald. In dat geval zijn wij noch de leverancier/opdrachtgever jegens u aansprakelijk. De ontvangst en het innen van een aanbetaling houdt geen aanvaarding van een reservering in. Let wel, mondelinge informatie en offertes zijn voor ons niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk worden bevestigd.
 3. Prijsstelling
  Om uw gekozen reis te bevestigen, moet uw voorschot bij de reservering worden betaald. Als de boeking binnen 12 weken voor het begin van uw reis plaatsvindt, moeten de volledige kosten bij de boeking worden betaald. Wij zullen u op het moment van reservering op de hoogte stellen van de toepasselijke aanbetaling. Het saldo van de boekingskosten moet uiterlijk 12 weken voor aanvang van uw reis door ons zijn ontvangen. Deze datum wordt vermeld op de bevestiging/factuur. Herinneringen worden niet verstuurd. Indien wij op de vervaldatum niet alle betalingen hebben ontvangen, hebben wij namens de leverancier/opdrachtgever het recht om uw boeking als door u geannuleerd te beschouwen en alle betaalde of verschuldigde voorschotten te behouden. Indien uw betaling om welke reden dan ook niet wordt gehonoreerd, zijn wij gerechtigd 2,5% administratiekosten in rekening te brengen.
  Let op: Het is mogelijk dat u bij aankomst in uw accommodatie een borgsom moet betalen, contant in lokale valuta. Het kan ook zijn dat u bij aankomst een lokale toeristenbelasting moet betalen aan de leverancier/opdrachtgever. Wij zullen trachten u ten tijde van de boeking te laten weten of een dergelijke betaling van toepassing is, maar u blijft niettemin aansprakelijk jegens de leverancier/opdrachtgever voor al deze bedragen.
 4. Lage aanbetaling aanbiedingen
  Af en toe worden er aanbiedingen gedaan waarbij u de kans krijgt uw tour te boeken tegen een lagere aanbetaling dan normaal. Details van eventuele aanvullende voorwaarden die specifiek zijn voor het aanbod zullen aan u worden meegedeeld voorafgaand aan of bij het maken van uw reservering en moeten worden gelezen in combinatie met deze Boekingsvoorwaarden. Als u een vakantie boekt met een lagere dan gebruikelijke aanbetaling, moet het verschil tussen het betaalde bedrag en de gebruikelijke aanbetaling nog steeds worden betaald, hetzij op het moment dat het saldo van uw vakantiekosten verschuldigd is, of op het moment van annulering (naast alle andere kosten) als u uw boeking annuleert. Zie artikel 10 voor details over annuleringen. Wij behouden ons het recht voor om elk aanbod met een lage aanbetaling te verlengen.
 5. Nauwkeurigheid en prijzen
  Wij streven ernaar dat alle informatie en prijzen, zowel op onze website als in al het reclamemateriaal dat wij publiceren, juist zijn. U moet de actuele prijs en alle andere details met betrekking tot de Reisarrangementen die u wilt boeken, controleren voordat u uw boeking maakt.
  Let op: Ondanks onze inspanningen kunnen er af en toe prijsfouten voorkomen in ons reclamemateriaal. Wij behouden ons daarom het recht voor om eventuele prijsfouten in dergelijke omstandigheden te corrigeren. Als u een reis boekt die duidelijk verkeerd geprijsd is, zijn wij niet verplicht die boeking na te komen. Bij het ontdekken van de fout zullen wij u de keuze bieden om de juiste prijs voor uw gekozen arrangementen te betalen en door te gaan met uw boeking of in plaats daarvan een volledige terugbetaling van al het betaalde geld te ontvangen. Alle genoemde of anderszins aan u geadviseerde prijzen zijn inclusief alle kosten en eventuele belastingen of overheidsheffingen die op het moment van boeking op uw vakantie van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om, nadat uw boeking is bevestigd, alle kosten en/of toeslagen die door een leverancier/opdrachtgever in verband met uw arrangementen worden gemaakt of opgelegd, volledig aan u door te berekenen, met inbegrip van prijsstijgingen als gevolg van valutaschommelingen.
 6. Verzekering
  Wij beschouwen een persoonlijke reisverzekering als essentieel voor boekingen in het buitenland. U moet ervan overtuigd zijn dat uw verzekering volledig is en al uw persoonlijke behoeften dekt, inclusief annuleringskosten (inclusief, zonder beperking, om redenen die verband houden met Covid-19), medische kosten en repatriëring in geval van een ongeval of ziekte (u moet ervan overtuigd zijn dat uw verzekeringspolis specifiek verliezen dekt die het gevolg zijn van Covid-19). Als u ervoor kiest te reizen zonder adequate verzekeringsdekking, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, hoe dan ook ontstaan, waarvoor anders een verzekeringsdekking beschikbaar zou zijn geweest. Wij controleren niet de bewoordingen of de geschiktheid van een verzekeringspolis die u eventueel aanschaft.
 7. Geschiktheid om te reizen en medische aandoeningen
  Als u of een lid van uw gezelschap een medisch probleem of een handicap heeft die uw reis kan beïnvloeden, laat het ons dan weten voordat u uw boeking bevestigt, zodat wij u kunnen adviseren over de geschiktheid van de gekozen arrangementen. In ieder geval moet u ons bij de reservering schriftelijk alle gegevens verstrekken. Indien wij of de Leverancier/principaal redelijkerwijs van mening zijn dat de bijzondere behoeften van de betrokkene niet naar behoren kunnen worden vervuld, behouden wij of de Leverancier/principaal ons het recht voor de reservering te weigeren of, indien bij de reservering geen volledige gegevens zijn verstrekt, deze te annuleren zodra wij van deze gegevens op de hoogte zijn.
 8. Uw boeking inkorten
  Als u gedwongen bent om eerder naar huis terug te keren, kunnen wij u de kosten van de door u gebruikte arrangementen niet terugbetalen. Als u uw boeking afbreekt en voortijdig naar huis terugkeert, kunnen wij u geen terugbetaling bieden voor het niet voltooide deel van uw boeking, noch aansprakelijk zijn voor eventuele kosten die u maakt. Afhankelijk van de omstandigheden kan uw reisverzekering dekking bieden voor inperking en wij raden u aan rechtstreeks bij hen een claim in te dienen.
 9. Als u uw boeking wijzigt
  Indien u enig aspect van uw bevestigde vakantie wenst te wijzigen, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch in kennis te stellen. Hoewel wij ons best zullen doen om u te helpen, kunnen wij niet garanderen dat de betreffende leverancier/opdrachtgever aan een dergelijk verzoek kan voldoen, met name wanneer dit binnen 4 weken voor het begin van uw reis of nadat de tickets zijn uitgegeven wordt gedaan. Wanneer wij, namens de Leverancier/opdrachtgever, de door u gevraagde wijziging kunnen aanbrengen, zijn wijzigingskosten verschuldigd, samen met eventuele kosten of lasten die door de Leverancier/opdrachtgever worden gemaakt of opgelegd om de wijziging aan te brengen. Bovendien moet u ons wijzigingskosten betalen; waar mogelijk zullen wij de wijzigingskosten beperken; van tijd tot tijd kan het echter nodig zijn dat wij hoge wijzigingskosten in rekening brengen; wanneer dit het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen voordat wij de door u gevraagde wijziging verwerken.
 10. Als u uw boeking annuleert
  Indien u uw eenmaal bevestigde reservering geheel of gedeeltelijk wilt annuleren, dient de leider van het gezelschap ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail, WhatsApp of telefoon op de hoogte te stellen. De dag waarop wij uw telefonisch bericht van annulering ontvangen is de datum waarop uw reservering wordt geannuleerd. Annuleringen kunnen alleen worden geaccepteerd in overeenstemming met de voorwaarden van de leverancier/opdrachtgever van uw reisarrangement Indien u annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd, die door de leverancier/opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wij hebben de meest voorkomende annuleringskosten die door onze leveranciers/opdrachtgevers worden toegepast in de volgende tabel opgenomen. Van tijd tot tijd kunnen echter hogere annuleringskosten van toepassing zijn en in dat geval zullen wij u daarover informeren voordat wij uw annulering verwerken. Waar in de onderstaande tabel een percentage wordt vermeld, worden de annuleringskosten berekend op basis van de totale kosten die door of namens de persoon of personen die annuleren moeten worden betaald en eventuele wijzigingskosten en -heffingen die reeds zijn gemaakt.
 11. Annuleringskosten
  Aantal dagen vooraf
  aan het begin van uw
  vakantie wanneer geschreven
  kennisgeving is
  door ons ontvangen
  Annuleringskosten /
  per partij die annuleert
  Meer dan 85 dagen
  voor de reis
  € 100,-
  84 – 28 dagen 50%
  27 – 14 dagen 70%
  13 – 8 dagen 90%
  7 dagen of minder 100%

  Afhankelijk van de reden van annulering, kunt u deze annuleringskosten (verminderd met een eventueel eigen risico) terugvorderen onder de voorwaarden van uw verzekeringspolis. Claims moeten rechtstreeks bij de betrokken verzekeringsmaatschappij worden ingediend. Als u bepaalde elementen van uw boeking annuleert, brengen wij administratiekosten in rekening van
  € 45/€ 60) per geannuleerd artikel en berekenen tevens alle kosten door die de betrokken leverancier/opdrachtgever in rekening brengt. Wanneer door een annulering het aantal volbetalende deelnemers lager wordt dan het aantal waarop de prijs, het aantal vrije plaatsen en/of eventuele voor uw boeking overeengekomen concessies zijn gebaseerd, zullen wij deze posten herberekenen en u dienovereenkomstig opnieuw factureren en bent u dit verschuldigd.

 12. Klachten
  Alles is in het werk gesteld om u een plezierige en gedenkwaardige vakantie te bezorgen. Mocht u echter reden tot klagen hebben, dan willen wij graag dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen. Het is essentieel dat u onmiddellijk contact met ons opneemt als zich een probleem voordoet, zodat wij kunnen proberen het probleem op te lossen. Het is vaak uiterst moeilijk (en soms onmogelijk) om moeilijkheden goed op te lossen als wij niet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Alle hulp bij het oplossen van een klacht in verband met uw reservering wordt verleend op basis van goodwill en uitsluitend in onze hoedanigheid van agent. Elke klacht moet binnen 14 dagen na afloop van de reis per e-mail aan ons worden meegedeeld.
 13. Uw gedrag
  Wanneer u bij ons boekt, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw gezelschap. De volledige betaling voor dergelijke schade of verlies moet op dat moment rechtstreeks aan de leverancier/opdrachtgever worden betaald. Als u dit niet doet, zult u verantwoordelijk zijn voor het voldoen van alle claims die vervolgens tegen ons worden ingediend (samen met onze eigen en de volledige juridische kosten van de andere partij) als gevolg van uw acties. U aanvaardt ook en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de regels en voorschriften van de leverancier/verhuurder van de diensten en faciliteiten die deel uitmaken van uw vakantie (kopieën beschikbaar op aanvraag). Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van een inbreuk op dit reglement. Wij verwachten dat alle klanten rekening houden met andere mensen. Indien naar onze redelijke mening of naar de redelijke mening van een andere bevoegde persoon, u of een lid van uw gezelschap zich op zodanige wijze gedraagt dat gevaar, ontsteltenis of leed voor een derde partij of schade aan eigendommen wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, zijn wij namens de leverancier/opdrachtgever gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving, de vakantie van de betrokkene(n) te beëindigen. In deze situatie zal de betrokkene(n) worden verzocht de site of andere dienst te verlaten. Noch wij, noch de Leverancier/Principaal hebben enige verdere verantwoordelijkheid jegens deze persoon/personen, met inbegrip van eventuele regelingen voor de terugreis. Er vindt geen terugbetaling plaats en wij betalen geen onkosten of kosten als gevolg van de beëindiging.
 14. Diensten, faciliteiten en website-informatie
  De informatie op onze website is naar ons beste weten correct. Onze vertegenwoordigers hebben vastgesteld dat de geadverteerde faciliteiten en voorzieningen normaal beschikbaar zijn. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de toeristische faciliteiten van het resort het hele seizoen open zijn, kunnen wij dit niet garanderen en zullen wij geen boekingen accepteren die hiervan afhankelijk zijn. Faciliteiten kunnen te allen tijde door de betreffende leverancier/opdrachtgever worden ingetrokken om redenen als onderhoud, plaatselijke voorschriften, slecht weer of gebrek aan vraag van gasten. Aangezien een toeristisch resort een buitenactiviteit is, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade of verlies als gevolg van weersomstandigheden of wilde dieren. Vanwege de zeer droge weersomstandigheden verbieden lokale autoriteiten soms het gebruik van barbecues in bepaalde gebieden. In dat geval hebben we geen andere keuze dan de barbecuefaciliteiten in te trekken totdat het verbod wordt opgeheven. Af en toe kan het ontwerp en de specificatie van de accommodatie of uitrusting afwijken van wat op de website staat vermeld. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuiste, onvolledige of misleidende informatie over een woning of de faciliteiten en diensten ervan, tenzij dergelijke informatie het gevolg is van onze nalatigheid.
 15. Veiligheid
  Let wel, het zijn de eisen en normen van het land waar de diensten die deel uitmaken van uw vakantie worden geleverd die van toepassing zijn op die diensten en niet die van uw eigen land. In het algemeen zullen deze eisen en normen niet dezelfde zijn als in uw eigen land en soms zelfs lager liggen. Daarom moet u alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om uzelf en uw gezelschap tijdens uw vakantie te beschermen. In het bijzonder dient u zich vertrouwd te maken met brandprocedures, zwembadzones en onbekende kooktoestellen. U dient ook kennis te nemen van alle veiligheidsvoorschriften ter plaatse en ervoor te zorgen dat u alle gebruiksvoorschriften naleeft.
 16. Documentatie en informatie
  Alle beschrijvingen en inhoud op onze website of anderszins door ons uitgegeven worden gedaan namens de leverancier/opdrachtgever in kwestie zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven van de diensten die door de leverancier/opdrachtgever worden geleverd. Niet alle details van de desbetreffende diensten kunnen op onze website worden opgenomen. Alle getoonde diensten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als u meer informatie wenst over reisarrangementen of andere diensten, neem dan contact met ons op.